gebruiks voorwaarden

gebruiks voorwaarden
Bedankt voor uw bezoek aan echt-herm-sprenger-halsbanden-belgium.com ('site', 'wij' of 'ons'). De volgende de gebruiks voorwaarden beschrijven de conditie waarop wij u toegang tot de Site bieden.

Uw Gebruik van Deze Site wordt Beheerst door Deze Voorwaarden


    Bij gebruiken van deze site, gaat u akkoord met gebonden te zijn aan onze Voorwaarden en ons Privacybeleid, in aanvulling op andere voorwaarden die op onze site kunnen voorkomen.

    Uw gebruik van deze Site vormt uw overeenkomst om deze regels te volgen en hieraan gebonden te zijn. Gebruik deze Site niet als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden.

De voorwaarden Kunnen Veranderen

    We behouden ons het recht voor om deze Site en de Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Uw aanhoudend gebruik van of toegang tot de Site na het plaatsen van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen. Hierom raden we u aan om deze voorwaarden te bekijken elke keer wanneer u deze Site gebruikt.

De Intellectuele Eigendom

    Het auteursrecht en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Site en enkele en/of alle materialen op de Site, inclusief afbeeldingen, video's, grafieken, foto's, tekst, logo's en andere inhoud (collectief 'Inhoud'), zijn in ons bezit, of bijgevoegd met toestemming van de rechts eigenaar.

    De Inhoud van deze Site is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruikers van onze Site. U bent toegestaan om de Inhoud te downloaden, afdrukken en opslaan, op voorwaarde dat (1) deze kopieën van de Inhoud alleen voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik zijn, (2) de Inhoud niet op een netwerkcomputer kopieert of de inhoud uitzend in een media, en (3) de inhoud op geen enkele manier gewijzigt word.

ONGEAUTORISEERD KOPIËREN, REPLICEREN, WIJZIGEN, HERPUBLICEREN, UPLOADEN, DOWNLOADEN, POSTEN, VERZENDEN, AFLEIDEND WERK MAKEN VAN OF DUPLICEREN VAN ENIGE DEEL VAN DE SITE IS VERBODEN.

Uw Account

    Als u de Site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor (1) het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en uw wachtwoord en (2) het beperken van toegang tot uw computer om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen. U gaat akkoord met de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. U moet alle noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk en veilig wordt gehouden en ons onmiddellijk op de hoogte stellen als u reden hebt om te denken dat uw wachtwoord bekende geworden is aan iemand anders, of als uw wachtwoord wordt of waarschijnlijk zal zijn gebuikt op onbevoegde manier.

    U moet ervoor zorgen dat de door u verstrekte gegevens bij registratie op de Site of op elk moment correct en volledig zijn.

    U moet ons onmiddellijk op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de informatie die u tijdens de registratie hebt verstrekt als u uw persoonlijke gegevens wilt wijzigen. Klik hier om naar de pagina 'Mijn account' te gaan. Voer vervolgens gewoon uw e-mailadres en wachtwoord in en u kunt dan de gegevens wijzigen die u oorspronkelijk hebt opgegeven.

Recht op Schorsing of Annulatie uw Registratie

    We kunnen onmiddellijk uw registratie schorsen, annuleren of toegang beperken tot de Site als u een van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden schendt.

    U kunt deze overeenkomst op elk moment annuleren door ons een schriftelijke vooraankondiging geven. Als dit gebeurt, kunt u de Site niet meer gebruiken.

    De schorsing of annulering van uw registratie op de Site en / of uw recht op toegang tot en / of gebruik van de Site heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van beide partijen.

Privacybeleid

    Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan ons Privacybeleid. U kunt hier toegang krijgen tot ons privacybeleid.

Productweergave en kleuren

    Dit Site doet zijn best om productafbeeldingen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleur die u ziet overeenkomt met de productie kleur. Let op dat de weergave van kleur gedeeltelijk kan afhangen van de monitor die u gebruikt.

Correctie van Fouten en Onjuistheden

    De informatie op deze Site kan typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel is. We behouden ons daarom het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen te corrigeren en op elk moment informatie te wijzigen of bij te werken zonder vooraanondiging te geven (inbegrepen nadat uw bestelling hebt geplaatst). Houd er rekening mee dat dergelijke fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen verband kunnen houden met productbeschrijving, prijzen en beschikbaarheid. Onze excuses voor het eventueel ongemak.

Prijs

    Prijzen en aanbiedingen kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd.

Orderacceptatie en bevestiging

    Alle bestellingen die op de Site worden geplaatst, zijn onderworpen aan onze acceptatie van de bestelling.

    Wanneer u een bestelling bij ons op de Site plaatst, ontvangt u van ons een e-mail waarin uw bestelling wordt bevestigd ("Bevestigingsmail"). Check deze e-mail op juistheid en laat het ons onmiddellijk weten als er fouten zijn.

    Houd er rekening mee dat de Bevestigingsemail niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd.

    Alle bestellingen zijn onderworpen aan acceptatie door ons en we zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat de goederen naar u zijn verzonden (de "Verzendbevestiging")..

    De goederen worden aan u geleverd awanneer de betaling volledig uitgevoerd is. Het contract heeft alleen betrekking tot de productie waarvan de verzending was bevestigd in de Verzendbevestiging. We zijn niet verplicht om andere producten te leveren die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling totdat de verzending van dergelijke goederen is bevestigd in een afzonderlijke Verzendbevestiging.

    In het geval dat u twee of meer bestellingen op dezelfde dag plaatst en u contact met ons opneemt, zullen we ons best doen om de twee bestellingen samen te voegen om u verzendkosten te besparen. Als u ons niet op tijd op de hoogte stelt dat u twee of meer verschillende bestellingen hebt geplaatst, worden uw bestellingen waarschijnlijk afzonderlijk verwerkt.

Het betalen van uw bestelling

    Betaling voor alle goederen, via een creditcard of debitcard, wordt van uw bank rekening afgeschreven op het moment dat we uw bestelling ontvangen, nadat we uw rekening gegevens en voorraadbeschikbaarheid hebben gecontroleerd. Elke betaling word vergoed als we uw bestelling niet accepteren.

    U kunt uw bestelling betalen met een debitcard of creditcard, met gebruiken van PayPal of een cheque. Wij accepteren Visa®, MasterCard®, American Express® en debitcard en met een MasterCard of Visa-logo.

Verzending

    Alle bestellingen die op deze Site worden geplaatst, zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van het product en worden verzonden volgens onze Site verzendvoorwaarden. In zeldzame geval als uw bestelling nooit aankomt, moeten we binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de verzendbevestiging een melding van verloren items per e-mail en / of telefoon ontvagen (zoals voorzien in onze verzendvoorwaarden).

Retourbeleid

    Al het verkoop op dit Site is onderworpen aan ons Retourbeleid.

Het Verlies Risico

    Alle aangeschafte srtikelen op de Site volgens het verzendcontract, eigendomrecht op het artikel net als het verlies risico gaan over naar de klant op het moment van de aflevering van het artikel aan de levering dienst.

Schriftelijke Communicatie

    De toepasselijke wetgeving vereist dat sommige informatie of mededelingen die we u sturen, schriftelijk moeten zijn. Wanneer u de Site gebruikt, accepteert u dat de communicatie met ons hoofdzakelijk elektronisch zal zijn. We nemen per e-mail contact met u op.

    Voor contractuele doeleinden stemt u in met dit elektronische communicatiemiddel en erkent u dat alle contracten, kennisgevingen, informatie en andere communicaties die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke voorwaarden dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten zijn. Deze voorwaarde heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 Afwijzing van Garanties

    U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. DEZE SITE WORDT AANGEBODEN IN EEN 'EVENALS' EN 'ALS BESCHIKBAAR' BASIS.

    WIJ GARANDEREN NIET DAT DE INFORMATIE OP DEZE SITE NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, NUTTIG, TIJDIG OF ACTUEEL IS, DAT DE WERKING VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN VERBETERD, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DAT HET BESCHIKBAAR MAAKT ZAL VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN ZIJN.

    VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN IS, WIJ WIJZEN AF ALLE VERTEGENWOORDIGINGEN EN GARANTIES MET RESPECT TOT DEZE SITE EN DE INHOUD ERVAN, ONGEACHT UITDRUKKELIJK, IMPLICIET, OF WETTELIJK, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN ARTIKEL, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR BEPAALD DOEL OF GEBRUIK.

De Beperking van de Aansprakelijkheid

    IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DERDEN PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF DAARUIT VOORTVLOEINDE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN UW GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID OM DEZE SITE TE GEBRUIKEN, MET INBEGRIP VAN UW BETROUWBAARHEID OP ALLE INFORMATIE DIE VERKREGEN IS OP DEZE SITE. WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDERINGEN OF BESCHADIGING VAN BESTANDEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN WERKING OF TRANSMISSIES OF ENIGE FOUT VAN PRESTATIES.

    DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP SCHADE ALS GEVOLG VAN ENIGE OORZAAK MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, DUIDELIJKHEID OF PRODUCT AANSPRAKELIJKHEID, OF MISREPRESENTATIE ZELFS ALS WIJ VOORAF ZIJN GEÏNFORMEERD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.